قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۲/۲۴

تاریخ ارسال : 24 اردیبهشت 1393 ساعت : 11:38 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.700
میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.100
میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.100
میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.100
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.650
میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 18.600
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.550
میلگرد 22 آجدار A3 اهواز 18.600
میلگرد 25 آجدار A3 اهواز 18.650
قیمت تیرآهن در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
تیرآهن شاخه14 ذوب آهن اصفهان 2.770.000
تیرآهن شاخه16 ذوب آهن اصفهان 3.360.000
تیرآهن شاخه18 ذوب آهن اصفهان 3.950.000
تیرآهن شاخه20 ذوب آهن اصفهان 6.380.000
تیرآهن شاخه22 ذوب آهن اصفهان 7.380.000
تیرآهن شاخه24 ذوب آهن اصفهان 9.380.000
تیرآهن شاخه 27 ذوب آهن اصفهان 10.980.000

دیدگاه شما

خبرنامه