قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۲۹

تاریخ ارسال : 29 اردیبهشت 1393 ساعت : 11:23 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.900
میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.250
میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.250
میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.200
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.900
میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 18.900
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.900
میلگرد 22 آجدار A3 اهواز 18.900
میلگرد 25 آجدار A3 اهواز 18.900
قیمت تیرآهن در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
تیرآهن شاخه14 ذوب آهن اصفهان 2.770.000
تیرآهن شاخه16 ذوب آهن اصفهان 3.400.000
تیرآهن شاخه18 ذوب آهن اصفهان 4.000.000
تیرآهن شاخه20 ذوب آهن اصفهان 6.550.000
تیرآهن شاخه22 ذوب آهن اصفهان 7.550.000
تیرآهن شاخه24 ذوب آهن اصفهان 9.450.000
تیرآهن شاخه 27 ذوب آهن اصفهان 11.200.000

 

دیدگاه شما

خبرنامه