آرشیو » قيمت ورق گالوانيزه

سکه ارزان شد +جدول

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۹

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛   قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۲۹

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.900 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.250 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.250 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.200 میلگرد 16 آجدار A3 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۸

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛   قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۲۸

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.900 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.300 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.300 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.300 میلگرد 16 آجدار A3 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۷

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛ قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 کارخانه ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۲۷

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.900 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.300 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.300 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.300 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19.000 میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 19.000 میلگرد ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۵

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛ قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 کارخانه ...

قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۲/۲۵

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.700 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.100 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.650 میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 18.600 میلگرد ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۴

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛   قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 ...

قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۲/۲۴

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.700 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.100 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.650 میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 18.600 میلگرد ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۲

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛ قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2570 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 کارخانه ...

قیمت میلگرد و آهن ۲۲/۲/۹۳

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.700 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.100 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 16 آجدار A3 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۷

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2540  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2550  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2640 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۱۷

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.900 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.300 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.300 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.300 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19.200 میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 19.100 میلگرد ...

صفحه 12 از 15« بعدی...1011121314...قبلی »

خبرنامه