آرشیو » قيمت ورق گالوانيزه

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۵

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2570  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2590  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2690 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۱۵

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 20.200 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.550 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.550 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.500 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19.450 میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 19.300 میلگرد ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۴

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2600  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2600  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2700 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۲/۱۴

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 20.250 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.650 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.550 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.500 میلگرد 16 آجدار A3 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۳

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2710 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۱۳

قیمت میلگرد در کارخانه ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز کارخانه|محل‌تحویل قیمت دیروز (ریال) قیمت امروز (ریال) 1 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی چین | بندر امام     2 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کره | بندر امام     3 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کویر کاشان     4 6.5 کلاف ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۹

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2700 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۲/۹

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 20.400 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.900 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.900 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.700 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19.750 میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 19.500 میلگرد ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۸

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2620  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2620  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2710 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۲/۲/۸

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛   قیمت تیرآهن در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت تیرآهن شاخه14 ذوب آهن اصفهان 2.850.000 تیرآهن شاخه16 ذوب آهن اصفهان 3.510.000 تیرآهن شاخه18 ذوب آهن اصفهان 4.160.000 تیرآهن شاخه20 ذوب آهن اصفهان 6.800.000 تیرآهن شاخه22 ذوب ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۳

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2580  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2660 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۲/۲/۳

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۲/۲

 آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 20.100 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.700 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.700 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.650 میلگرد 16 آجدار A3 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2620  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2660 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس ...

بازار ورق امریکا همچنان صعودی

کاهش عرضه در بازار ورق امریکا موجب شده در چند هفته اخیر قیمت ورق گرم 60 تا 80 دلار هر شورت تن بالا برود. قیمت ورق گرم وارداتی از 570 تا 580 دلار هر شورت تن به 580 تا 600 دلار هر شورت تن سی آی اف رسیده است ...

صفحه 13 از 15« بعدی...1112131415

خبرنامه