برچسب » اطلاعات اقتصادی

تهدید و تفتیش یارانه‌بگیران

این آیین‌نامه چند روز قبل در جلسه هیات وزیران تصویب شد اما تا روز گذشته رسانه‌ای نشد. نکته قابل توجه در این آیین‌نامه تهدیدهای بی‌سابقه متقاضیان دریافت یارانه توسط دولت است ...

خبرنامه