برچسب » بحران امنیتی

ورشکستگی مالی کشور در آستانه بحران امنیتی

بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی، فقط 14 درصد از کل مشکل بانک‌ها مربوط به بدهی دولت است این موضوع نیز صرفا منحصر به سه بانک صادرات، تجارت و ملت است که طلبکار هستند و سایر بانک‌ها طلب جدی از دولت ندارند. 45 درصد از مشکلات بانک‌ها مربوط به دارایی‌های ...

خبرنامه