برچسب » دریای چین جنوبی

چین به آمریکا هشدار داد

نخست وزیر چین در واکنش به اظهارات اوباما درباره دریای چین جنوبی هشدار داد آمریکا در این مساله مداخله نکند. به گزارش فارس، چین با هشدار به آمریکا گفت که در موضوع دریای چین جنوبی مداخله نکند ...

خبرنامه