برچسب » سودهای واردات دارو

پشت پرده سودهای کلان واردات دارو

مدیر کل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، پشت پرده سودهای کلان شرکت های وارداتی از محل داروهای سرطانی را، افشا کرد ...

خبرنامه