برچسب » صادرات ورق گرم چین

نگاهی به بازار صادرات ورق گرم چین

سال 2016 کشورهای ویتنام، کره جنوبی و پاکستان خریداران اصلی ورق گرم چین بودند. ایتالیا، هند و ایران نیز خرید ورق گرم چین را به دلیل محدودیت های آنتی دامپینگ علیه چین کاهش دادند. در این بین سال 2017 نیز صادرات ورق گرم چین در سطوح بالایی خواهد بود ولی ...

ورق گرم صادراتی چین باز هم نزولی

بازار داخلی و صادرات ورق گرم چین در سرازیری است و تقاضا ناچیز است. رکود بازار سنگ آهن نیز تاثیر گذار بوده است. قیمت پیشنهادی فعلی ورق گرم ٣٧۵ تا ٣٨٠ دلار هر تن فوب است در حالی که یک هفته قبل ٣٧۵ تا ٣٩٠ دلار بود. هنوز این قیمت ...

افزایش ١۴٣ درصدی صادرات ورق گرم چین

طبق آمار گمرک چین، دسامبر گذشته چین یک میلیون و ۴١٠ هزار تن ورق گرم صادر نمود که ۴,۴ درصد نسبت به نوامبر کاهش داشت ولی نسبت به دسامبر ٢٠١٣ معادل ١۴٣ درصد بالا رفته بود. مجموع صادرات ورق گرم سال ٢٠١۴ چین نیز ٩٧ درصد رشد سالانه داشته ١٣ ...

افزایش صادرات ورق گرم چین

صادرات ورق گرم چین ماه می به یک میلیون و 200 هزار تن افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 143 درصد بالاتر بود. در 5 ماه نخست سال نیز صادرات ورق گرم چین 102 درصد بالا رفته به 4 میلیون و 730 هزار تن رسید ...

خبرنامه