برچسب » فولاد در عراق

حمایت های مالی بین المللی به کمک تقاضای فولاد عراق می آید

انتظار می رود تقاضای فولاد در عراق سال 2017 بهبودهایی داشته باشد چرا که حمایت سازمان های مالی بین المللی و همکاری جهانی در توسعه بخش های تجاری و صنایع عراق بیشتر خواهد شد. این برنامه ها روند بهبود مصرف فولاد را در این کشور آغاز می کند و سرمایه ...

خبرنامه