برچسب » فولاد عراق

حمایت های مالی بین المللی به کمک تقاضای فولاد عراق می آید

انتظار می رود تقاضای فولاد در عراق سال 2017 بهبودهایی داشته باشد چرا که حمایت سازمان های مالی بین المللی و همکاری جهانی در توسعه بخش های تجاری و صنایع عراق بیشتر خواهد شد. این برنامه ها روند بهبود مصرف فولاد را در این کشور آغاز می کند و سرمایه ...

افزایش خوش بینی در بازار فولاد عراق

بازار میلگرد عراق پس از انتخابات اخیر امیدوار تر شده البته هنوز تاخیر در تصویب بودجه سال 2014 بر تامین مالی پروژه های ساختمانی و در نتیجه تقاضای فولاد اثر منفی داشته است. قیمت درخواستی خریداران 5 دلار نسبت به هفته قبل پایین آمده و معامله ای در بازار واردات ...

خبرنامه