برچسب » قیمت آهن

بازار آهن در کمای ارزانی

بازار آهن همچنان در رکود است و کاهش قیمت این فلز در هفته‌ای که گذشت به بیشترین حد خود در چند وقت اخیر رسید ...

قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران ۹۴/۳/۵

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران ۹۴/۳/۴

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۳/۳

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۳۰

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۲۹

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۲۲

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۱۷

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران ۹۴/۲/۱۶

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۱۵

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۱۴

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۶/۱۰

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۴/۳۱

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۳/۲۹

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۲/۲۵

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.700 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.100 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.650 میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 18.600 میلگرد ...

صفحه 1 از 212

خبرنامه