برچسب » قیمت میلگرد و آهن

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۲۲

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران ۹۴/۲/۱۶

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن دربازار تهران ۹۴/۲/۱۴

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ ...

قیمت میلگرد و آهن ۲۲/۲/۹۳

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.700 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.100 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.100 میلگرد 16 آجدار A3 ...

قیمت میلگرد و آهن ۹۳/۲/۱۴

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛ قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال) مشخصات تولید کارخانه قیمت میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 20.250 میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 19.650 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 19.550 میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 19.500 میلگرد 16 آجدار A3 ...

خبرنامه