برچسب » مشروب فروشان تهران

پاتک به «ساقی‌های» پایتخت

۸ مرحله از طرح برخورد با توزیع کنندگان مشروبات الکلی در تهران اجرا میشود. علی‌اکبر پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به طرح برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مشروبات الکلی در تهران که با همکاری سپاه تهران برگزار می‌شود، جزئیات اجرای این طرح ...

خبرنامه