برچسب » واردات قراضه به ترکیه

رشد واردات قراضه به ترکیه در سال گذشته

بین ژانویه تا نوامبر 2016 واردات قراضه به ترکیه رشد 10.7 درصدی داشته به 16.06 میلیون تن رسید. در این مدت واردات محصولات نیمه تمام فولادی شامل بیلت و اسلب 21 درصد افت داشته 5.8 میلیون تن شد. بدین ترتیب به نظر می رسد عرضه کننده های قراضه به تدریج ...

کاهش واردات قراضه به ترکیه

فولادسازن ترکیه در ماه آگوست یک میلیون و 23 هزار تن قراضه وارد کردند که 35 درصد نسبت به سال گذشته و 34 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت ...

کاهش واردات قراضه به ترکیه

در ماه جولای سال جاری ترکیه یک میلیون و 540 هزار تن قراضه وارد کرد که 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشت. در این مدت تولید فولاد ترکیه نیز 10.4 درصد افت داشته 2 میلیون و 540 هزار تن ثبت شد ...

کاهش ۱۳ درصدی واردات قراضه به ترکیه

در نیمه نخست سال جاری ترکیه 8 میلیون و 470 هزار تن قراضه وارد نمود که 12.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت دشت. علت افت واردات قراضه کاهش تولید فولاد کوره های قوس الکتریکی ترکیه در این مدت است چون مواد اولیه آنها قراضه است ...

کاهش واردات قراضه به ترکیه

به گزارش سازمان آمار ترکیه، فولادسازان ترکیه در سال ٢٠١۴ حدود ١٩ میلیون و ٧٠ هزار تن قراضه وارد نمودند که ٣,٣۴ درصد از سال قبل کمتر بود و با توجه به افت تولید فولاد که با ١.٨ درصد افت به ٣۴ میلیون و ۴٠ هزار تن رسید امری دور ...

افزایش واردات قراضه به ترکیه

در فصل اول سال جاری 4 میلیون و 400 هزار تن قراضه به ترکیه وارد شده که یک و دو دهم درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. در این مدت ترکیه حدود 894 هزار تن قراضه از امریکا وارد کرد که نسبت به سال قبل 38.6 درصد افت داشت ...

خبرنامه