برچسب » کارخانه بائو استیل

بائو استیل قیمت ورق را برای دو ماه ثابت نگه داشت

کارخانه بائو استیل چین در حالی که برای ژانویه قیمت انواع ورق خود را 18 دلار هر تن بالا برده بود اعلام کرد برای فوریه و مارس قیمت ها را ثابت نگه داشته است ...

بازار ورق تخت چین

 قیمت ورق تخت در بازار داخلی چین صعودی است. با بهبود خرید ها قیمت 3 تا 6 دلار بالا رفته در 560 تا 565 دلار هر تن درب کارخانه معامله شده است ...

خبرنامه