برچسب » کارخانه کاردمیر

اعلام قیمت جدید سال نو در بازار میلگرد ترکیه

کارخانه کاردمیر ترکیه اولین قیمت های سال نو خود را برای میلگرد اعلام نمود. این کارخانه برای جبران نوسانات نرخ ارز قیمت های خود را به لیر بالا برد ...

بازار میلگرد ترکیه همچنان رو به بالا

قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه رو به بالاست چرا که خریدارها در مقابل رشد قیمت ها کوتاه آمده اند. برخی از کارخانه ها قیمت پیشنهادی میلگرد را تا 14 دلار بالا برده به 511 دلار هر تن درب کارخانه رساندند ...

کاردمیر ترکیه قیمت بیلت و میلگرد را افزایش داد

کارخانه کاردمیر ترکیه قیمت میلگرد و بیلت پیشنهادی به بازار داخلی را به روز کرده است. افزایش تقاضا باعث شده این عرضه کننده نیز قیمت های جدید خود را بالا ببرد ...

افت قیمت بیلت و میلگرد در ترکیه

کارخانه کاردمیر ترکیه قیمت داخلی بیلت خود را 15 دلار هر تن پایین آورده چرا که بازار واردات بیلت و قیمت قراضه روندی رو به پایین دارد ...

بازار میلگرد ترکیه در رکود

کارخانه کاردمیر ترکیه پس از فروش ۵٠ هزار تن از میلگرد خود فروش ماه جاری را بست. قیمت فروش میلگرد این کارخانه ۴۵۵ دلار هر تن درب کارخانه بود که ١٠ دلار هر تن نسبت به ماه می افزایش داشته است ...

نگاهی به آخرین تحولات بازار بیلت ترکیه

خریداران بیلت در ترکیه به تدریج افزایش قیمت ها را پذیرفته اند. ظاهرا رشد قیمت قراضه و بهبود تقاضای فصلی مقاطع موجب رشد بازار بیلت شده است. اخیرا کارخانه ها ترجیح می دهند از بازار داخلی بیلت بخرند و معاملات بیلت سی آی اس ناچیز بوده است ...

بازار میلگرد ترکیه تحت فشار

قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه با توجه به پایین بودن تقاضا و بهبود قیمت قراضه وارداتی تحت فشار است. در هر حال کارخانه ها در تلاش بودند قیمت های داخلی را ثابت نگه دارند چون معتقدند تقاضای فصلی باید بالا برود. با این حال خریداران ترجیح می دهند در ...

کاهش قیمت بیلت و میلگرد در ترکیه

کارخانه کاردمیر ترکیه قیمت بیلت و میلگرد خود را به شدت پایین آورده چرا که تقاضای داخلی ضعیف است و بازار مواد اولیه نزولی است ...

بازار بیلت ترکیه در رکود

قیمت بیلت در ترکیه باز هم کاهش یافته و بدون شک این روند چه در بازار داخلی و چه بازار واردات ادامه خواهد داشت. با افت مجدد قیمت مقاطع، تولید کنندگان بیلت در ترکیه قیمت را ١٠ دلار پایین آورده به ۴۵٠ تا ۴۵۵ دلار هر تن درب کارخانه بدون ...

بازار قراضه ترکیه در ثبات

در بازار داخلی ترکیه قیمت قراضه هفته اخیر در ثبات بوده قیمت های وارداتی نیز در ثبات بوده است. قیمت خرید قراضه حاصل از اسقاط خودرو 402 دلار هر تن است که در مورد کارخانه اردمیر 5 دلار افت داشته است ...

افت قیمت میلگرد در ترکیه

کارخانه کاردمیر ترکیه قیمت میلگرد خود را 8 دلار هر تن کاهش داده است چون تقاضای محصولات فولادی ناچیز است و بازار قراضه نزولی می باشد. قیمت جدید میلگرد این کارخانه 587 دلار هر تن درب کارخانه است ...

خبرنامه