برچسب » کاردمیر ترکیه

اعلام قیمت جدید سال نو در بازار میلگرد ترکیه

کارخانه کاردمیر ترکیه اولین قیمت های سال نو خود را برای میلگرد اعلام نمود. این کارخانه برای جبران نوسانات نرخ ارز قیمت های خود را به لیر بالا برد ...

کاردمیر ترکیه قیمت بیلت و میلگرد را افزایش داد

کارخانه کاردمیر ترکیه قیمت میلگرد و بیلت پیشنهادی به بازار داخلی را به روز کرده است. افزایش تقاضا باعث شده این عرضه کننده نیز قیمت های جدید خود را بالا ببرد ...

افت قیمت بیلت و میلگرد در ترکیه

کارخانه کاردمیر ترکیه قیمت داخلی بیلت خود را 15 دلار هر تن پایین آورده چرا که بازار واردات بیلت و قیمت قراضه روندی رو به پایین دارد ...

بازار میلگرد ترکیه در رکود

کارخانه کاردمیر ترکیه پس از فروش ۵٠ هزار تن از میلگرد خود فروش ماه جاری را بست. قیمت فروش میلگرد این کارخانه ۴۵۵ دلار هر تن درب کارخانه بود که ١٠ دلار هر تن نسبت به ماه می افزایش داشته است ...

میلگرد و بیلت ترکیه در ثبات

آخرین قیمت پیشنهادی بیلت و میلگرد کارخانه کاردمیر ترکیه در ثبات مانده و قیمت جدید چدن این عرضه کننده افزایش داشت. قیمت چدن 20 دلار هر تن بالا رفته به 420 تا 505 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است ...

خبرنامه