برچسب » کلاف گرم

سقوط قیمت بیلت در روزهای آخر هفته

به گزارش متال بولتن سقوط قیمت بیلت در روزهای آخر هفته در کنار کاهش تمایل به خرید، باعث شد دو شنبه 15 ژانویه کلاف گرم در بازار داخلی چین در بازار نقدی کاهش یابد ...

افزایش قیمت کلاف گرم داخلی ترکیه

کلاف گرم داخلی ترکیه در حال حاضر حدود 530 دلار EXW معامله می شود که نسبت به هفته گذشته بین 10-5 دلار افزایش داشته است ...

خبرنامه