قیمت میلگرد و تیرآهن ۹۳/۳/۲۹

تاریخ ارسال : 19 ژوئن 2014 ساعت : 12:29 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 19.300
میلگرد 10 آجدار شاخهA2 قزوین 18.700
میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 18.700
میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 18.550
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.550
میلگرد 18 آجدارA3 ذوب آهن اصفهان 18.450
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.550
میلگرد 22 آجدار A3 اهواز 18.550
میلگرد 25 آجدار A3 اهواز 18.550
قیمت تیرآهن در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
تیرآهن شاخه14 ذوب آهن اصفهان 2.730.000
تیرآهن شاخه16 ذوب آهن اصفهان 3.300.000
تیرآهن شاخه18 ذوب آهن اصفهان 3.920.000
تیرآهن شاخه20 ذوب آهن اصفهان 6.330.000
تیرآهن شاخه22 ذوب آهن اصفهان 7.280.000
تیرآهن شاخه24 ذوب آهن اصفهان 8.100.000
تیرآهن شاخه 27 ذوب آهن اصفهان 11.040.000

دیدگاه شما

خبرنامه