کاهش قیمت ورق وارداتی در امریکا

تاریخ ارسال : 16 ژوئن 2014 ساعت : 6:55 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

روزهای اخیر قیمت ورق گرم و ورق سرد وارداتی در امریکا کاهش یافته است. از طرفی قیمت های داخلی در ثبات است. متوسط قیمت ورق سرد و گرم بازار واردات به ترتیب 630 تا 650 دلار هر شورت تن و 590 تا 600 دلار هر شورت تن سی آی اف هوستون ثبت شده است. قیمت قبلی ورق سرد 650 تا 670 دلار و ورق گرم 595 تا 620 دلار هر شورت تن بوده است. از طرفی قیمت در بازار داخلی 670 تا 680 دلار هر شورت تن و ورق سرد 800 تا 810 دلار هر شورت تن درب کارخانه است.

قیمت وارداتی ورق سرد به علت قیمت های رقابتی چین پایین تر آمده و ورق سرد چین در 637 تا 648 دلار هر شورت تن سی آی اف هوستون معامله شده است. برخی ورق سرد چین را 610 تا 628 دلار هر شورت تن سی آی اف نیز شنیده اند.

از طرفی ورق گرم روسیه به دلیل مازاد عرضه زیر 600 دلار هر تن سی آی اف هوستون و در مواردی در 580 دلار هر شورت تن سی آی اف شنیده شده است.

دیدگاه شما

خبرنامه