قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۴/۴

تاریخ ارسال : 25 ژوئن 2014 ساعت : 12:02 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛

قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه

مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2580 کارخانه
0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2690 کارخانه
0.35 عرض بلند و یک متر –  رول گالوانیزه سمنان 2820 کارخانه
0.30 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2920 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس 2570 کارخانه
0.4 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس کارخانه
0.35 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه شهر کرد 2560 کارخانه
0.6 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه شهرکرد 2560 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه کاشان 2640 کارخانه
0.6 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه کاشان 2640 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه چینی بنگاه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هندی بنگاه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه قزاق بنگاه

قیمت ورق رنگی

مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص
 
0.5 عرض بلند – رول رنگی قرمز فولاد مبارکه 3090 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی آبی فولاد مبارکه 3130 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی سفید چینی 3220 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی پرتقالی فولاد مبارکه 3100 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی نارنجی فولاد مبارکه 3100 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی قرمز هفت الماس 2980 هفت الماس
0.50 عرض بلند – رول رنگی آبی هفت الماس 2980 هفت الماس
       

 

* کلیه قیمت‌های اعلامی بالا با تایید می‌باشد .

* کلیه قیمت های اعلام شده به نرخ همان روز اعلامی می‌باشد .

 

دیدگاه شما

خبرنامه