قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۴/۵

تاریخ ارسال : 26 ژوئن 2014 ساعت : 12:19 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛ قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه

مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2560 کارخانه
0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2640 کارخانه
0.35 عرض بلند و یک متر –  رول گالوانیزه سمنان 2780 کارخانه
0.30 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2870 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس 2570 کارخانه
0.4 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس کارخانه
0.35 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه شهر کرد 2560 کارخانه
0.6 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه شهرکرد 2540 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه کاشان 2640 کارخانه
0.6 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه کاشان 2640 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه چینی بنگاه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هندی بنگاه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه قزاق بنگاه

قیمت ورق رنگی

مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص
 
0.5 عرض بلند – رول رنگی قرمز فولاد مبارکه 3010 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی آبی فولاد مبارکه 2990 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی سفید فولاد مبارکه 3170 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی پرتقالی فولاد مبارکه اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی نارنجی فولاد مبارکه 3030 اصفهان
0.25 عرض یک متر – رول رنگی قرمز و نارنجی چینی 3200 بنگاه تهران
0.25 عرض یک متر – رول رنگی سفید چینی 3600 بنگاه تهران
0.18 عرض یک متر – رول رنگی قرمز و نارنجی چینی 2990 بنگاه تهران

* کلیه قیمت‌های اعلامی بالا با تایید می‌باشد . * کلیه قیمت های اعلام شده به نرخ همان روز اعلامی می‌باشد .

دیدگاه شما

خبرنامه