قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۱۲/۱۱

تاریخ ارسال : 02 مارس 2015 ساعت : 11:24 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛

قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه

مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص
0.5 عرض یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه
0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2710 کارخانه
0.45 عرض بلند و یک متر –  رول گالوانیزه سمنان عدم موجودی کارخانه
0.30 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2770 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس 2600 کارخانه
0.4 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس 2720 کارخانه
0.30 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هفت الماس 2780 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه شهر کرد 2610 کارخانه
0.6 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه شهرکرد 2570 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه کاشان 2570 کارخانه
0.6 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه کاشان 2650 کارخانه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه چینی بنگاه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه هندی بنگاه
0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه قزاق بنگاه

قیمت ورق رنگی

مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص
 
0.5 عرض بلند – رول رنگی قرمز فولاد مبارکه 2950 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی آبی فولاد مبارکه 3100 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی سفید فولاد مبارکه 2940 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی پرتقالی فولاد مبارکه 2900 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی نارنجی فولاد مبارکه 3020 اصفهان
0.5 عرض بلند – رول رنگی سبز فولاد مبارکه اصفهان
0.25 عرض یک متر– رول رنگی قرمز و نارنجی چینی 3420 بنگاه تهران
0.25 عرض یک متر– رول رنگی سفید چینی 4100 بنگاه تهران
0.18 عرض یک متر – رول رنگی قرمز و نارنجی چینی بنگاه تهران
0.30 عرض یک متر – رول رنگی سفید چینی بنگاه تهران
0.30 عرض یک متر – رول رنگی نارنجی چینی بنگاه تهران
0.30 عرض یک متر – رول رنگی پرتقالی چینی بنگاه تهران
0.30 عرض یک متر – رول رنگی آبی چینی بنگاه تهران
0.30 عرض یک متر – رول رنگی سبز چینی بنگاه تهران
0.40 عرض بلند و یک متر – رول رنگی قرمز چینی بنگاه تهران
0.40 عرض بلند و یک متر – رول رنگی نارنجی چینی بنگاه تهران
0.4 عرض یک متر – رول رنگی قهوه ای چینی بنگاه تهران

 

* کلیه قیمت‌های اعلامی بالا با تایید می‌باشد .

* کلیه قیمت های اعلام شده به نرخ همان روز اعلامی می‌باشد .

 

دیدگاه شما

خبرنامه