بازار بیلت سی آی اس در سرازیری

تاریخ ارسال : 17 ژوئن 2015 ساعت : 4:55 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

صادراتی دریای سیاه یک دلار هرتن ارزان تر شده به ٣۶١ دلار هر تن فوب رسید. در ترکیه پایین ترین قیمت پیشنهادی بیلت سی آی اس ٣٧٠ دلار هر تن سی اف آر است که معادل کمتر از ٣۶٠ دلار هر تن فوب می باشد. برخی بیلت سی آی اس را بین ٣۵۵ تا ٣۶٠ دلار هر تن فوب عرضه می کنند و برخی بالای ٣۶٠ دلار پیشنهاد می دهند.
یک عرضه کننده اوکراینی بیلت حمل جولای را ٣۶٢ تا ٣۶۵ دلار هر تن فوب پیشنهاد داده که با پیش پرداخت کامل می باشد.
برخی معتقدند روزهای آتی قیمت باز هم کاهش می یابد و به ٣۶٠ دلار هر تن فوب یا پایین تر خواهد رسید.

دیدگاه شما

خبرنامه