کاهش قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس

تاریخ ارسال : 15 ژوئن 2015 ساعت : 11:07 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

کارخانه های سی آی اس به دلیل قیمت های پایین بیلت و قراضه به همان نسبت که قیمت میلگرد صادراتی ترکیه کاهش یافت، قیمت صادرات میلگرد و مفتول خود را تا ۵ دلار هر تن نسبت به ماه گذشته کاهش دادند. میلگرد و مفتول سی آی اس در حال حاضر به ترتیب در قیمت های ٣٩٠ تا ۴٠٠ دلار هر تن و ۴٠۵ تا ۴١٠ دلار هر تن فوب دریای سیاه موجود می باشند.
میلگرد صادراتی ترکیه ١۵ دلار هر تن نسبت به ماه گذشته کاهش یافت گرچه بخش اعظمی از این کاهش به دلیل پایین آمدن ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار می باشد. در همین مدت، قیمت قراضه وارداتی به ترکیه از ٢٩٠ دلار هر تن سی اف آر در اواسط ماه می کاهش یافته و به ٢٨٢ دلار هر تن رسیده است. قیمت بیلت صادراتی سی آی اس نیز کاهش یافت و از ٣٧۶ دلار هر تن در ماه گذشته به ٣۶٢ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید.

دیدگاه شما

خبرنامه