بازارهای قراضه به روایت شاخص ها

تاریخ ارسال : 24 ژوئن 2015 ساعت : 12:27 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

هفته گذشته قراضه وارداتی به ترکیه افت چشمگیری داشت چون خریداری در بازار نبود. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس ١ و٢ خلوص ٢٠-٨٠ حدود ٧,۵ دلار هر تن ارزان تر شده به ٢٧۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.
برخی از معامله قراضه سی آی اس در ٢۶٠ تا ٢۶۵ دلار هر تن سی اف آر خبر دادند که البته رسما تایید نشد. جو سیاسی ترکیه بازار فولاد را راکد کرده و بر خرید ها اثر سوء گذاشته است. ظاهرا خریدارها ترجیح می دهند بیلت چین را بخرند یا در کل تولید را کاهش دهند تا این که در بازار قراضه فعال باشند.
در شمال آسیا بازار قراضه نسبتا ثابت بود و در ژاپن ظاهرا قیمت ها به اوج رسیده است. قیمت خرید قراضه توکیو استیل ۴ دلار رشد داشته به ٢١١ دلار رسید که برخی معتقدند برای همسطح کردن قیمت خود با سایر کارخانه ها بوده است. در تابستان که تولید فولاد کمتر می شود تقاضای قراضه نیز در ژاپن پایین خواهد آمد.
ویتنام قراضه سنگین کلاس ٢ ژاپن را ٢۶٠ دلار هر تن سی اف آر خریداری کرد که معادل ٢١۵ دلار هر تن فوب است. کره جنوبی نیز قراضه ژاپن را در ٢١۴ دلار هر تن فوب خریداری کرد که ۶ دلار ارزان تر شده بود. در بازار داخلی کره نیز قیمت خرید قراضه ٩ دلار رشد داشته است.
در شرق آسیا بازار واردات قراضه در ثبات بود و قراضه سنگین کلاس یک امریکا در ٢۶٧ دلار هر تن سی اف آر کره و ژاپن خریداری شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس ١ و٢ خلوص ٢٠-٨٠ در شرق آسیا در ثبات و ٢۶۵ تا ٢٧۵ دلار هر تن سی اف آر بود.

دیدگاه شما

خبرنامه