فاصله بین ۲ دوز در انواع “واکسن کرونا” چند روز است

تاریخ ارسال : 06 سپتامبر 2021 ساعت : 12:03 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

🔻 در واکسن هایی مانند “برکت” و “سینوفارم” که از ویروس کشته شده ساخته شده اند فاصله تزریق مناسب 21 تا 28 روز است.

🔻 نهایت یک یا دو هفته بیشتر از این مدت هم مجاز است، اما نباید بیش از این در تزریق واکسن تاخیر داشت.

🔻 برخی افراد در فاصله تزریق میان دو دوز واکسن، مبتلا به کرونا می شوند و توصیه می شود این افراد چهار هفته بعد از شروع علائم بیماری اقدام به تزریق دوز دوم واکسن نمایند.

🔻 فاصله میان تزریق دوز اول و دوم واکسن آسترازینکا چهار تا 12 هفته است.

🔻 فاصله میان تزریق دو دوز واکسن “اسپوتنیک” هم حدود 90 روز است.

ایسنا

دیدگاه شما

خبرنامه