‏در کنار نخست وزیر اسکاتلند جمله ای از امیرالمومنین

تاریخ ارسال : 28 نوامبر 2021 ساعت : 4:03 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

🔸‏در کنار نخست وزیر اسکاتلند ،این جمله از امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر نقش بسته است:

MAN IS EITHER
YOUR BROTHER
IN FAITH OR
YOUR EQUAL
IN HUMANITY

🔹مردمان یا برادران تو در دین و آئینت هستند یا همانندت در آفرینش.
عبدی
t.co/ukftPVQjmk‎

دیدگاه شما

خبرنامه