قیمت تلویزیون‌‌های سامسونگ در بازار

تاریخ ارسال : 29 دسامبر 2021 ساعت : 9:12 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
قیمت (تومان)مدل
97.000.00082NU8900
99.000.000Q70T سایز 85
74,500,000AU8000 سایز 85
63.000.000Q70T سایز 75
56.000.000Q90T سایز 65
53.500.000Q80A سایز 65
46.000.000AU8000 سایز 75
38.000.000Q70A سایز 65
39.000.000Q70A سایز 75
37.000.000 Q77A سایز 85
37.000.000Q70T سایز 65
32.000.000Q700T سایز 55
31.500.000Q80A سایز 55
30.900.000AU9000 سایز 65
30.000.000TU7100 سایز 70
29.000.000KU7970 سایز 65
28.000.00055MU8995 منحنی
28.000.00055MU10000
27.000.000AU8000 سایز 65
26.500.000Q70A سایز 55
26.000.000Q70T سایز 55
25.000.000AU7000 سایز 65
23.800.000Q60T سایز 55
23.000.000AU9000 سایز 55
21.000.000NU7900 سایز 50
20.000.000 TU8500 سایز 50
19.500.000Q60T سایز 50
18.500.000AU7000 سایز 55
17.500.000TU7000 سایز 55
17.000.000TU8500 سایز 50
15.500.000N6950 سایز 49
14.000.000AU8000 سایز 43
11.000.000T5300 سایز 43
9.500.000T5300 سایز 40
7.500.000T5300 سایز 32

دیدگاه شما

خبرنامه