در صورت ممنوع الخروجی مهریه چگونه می‌توان از کشور خارج شد؟

تاریخ ارسال : 06 فوریه 2022 ساعت : 7:58 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

🔹️مهدی عزیززاده قصاب وکیل دادگستری در گفت و گو با میزان، درباره چگونگی خروج فردی که به دلیل مهریه ممنوع الخروج شده است اظهار کرد:

🔹بر اساس آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی و ماده ۲۰۱ آن فرد می‌تواند با گذاشتن وثیقه از کشور خارج شود.

🔹در این ماده گفته شده چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث بایذ ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد.

 🔹همچنین در این ماده ذکر شده است پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌شود و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

 🔹همانطور که از متن این ماده مشخص است اگر فرد پس از حداکثر شش ماه به کشور باز نگردد ملک او بازداشت و به مزایده گذاشته می‌شود. 

🔹برای این امر ابتدا باید دستور لازم صادر و پس از آن ملکی جهت توقیف معرفی شود؛ پس از معرفی ملک کارشناس مربوطه کارشناسی‌های لازم را انجام می‌دهد و به دنبال آن دستور خروج از کشور صادر می‌شود.

دیدگاه شما

خبرنامه