«انحصار وراثت» چیست و چه مدارکی می خواهد؟

تاریخ ارسال : 05 مارس 2022 ساعت : 4:48 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

طبق بند «ت» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است بنابراین برای این کار باید به شورای حل اختلاف محلی مراجعه کنید که متوفی در آن محل اقامت داشته است.

برای انحصار وراثت باید فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های متوفی به اداره دارایی تحویل داده شود، سپس درخواست انحصار وراثت به شورای حل اختلاف داده شود. پس از این مرحله با هزینه ورثه، یک آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود تا اگر کسی مدعی است جزء ورثه متوفی است خودش را معرفی و نسبتش را با مرحوم با ارائه سند و مدرک اثبات کند. اگر بعد از گذشت یک ماه کسی پیدا نشد و پیگیری خاصی نکرد، گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود.

حال سوال اینجاست که چه مدارکی برای انحصار وراثت لازم است؟

1- اصل و کپی برابر اصل گواهی فوت و اگر متوفی متاهل بود، کپی عقدنامه همسر دائمی او هم باید ضمیمیه دادخواست شود زیرا مهریه زنان باید قبل از تقسیم ترکه از اموال برداشته ‌شود.

2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه افرادی که ورثه متوفی هستند.

3- استشهادیه محضری: باید در فرم مخصوصی نام همه وراث نوشته شود و دو نفر که ورثه و فرد متوفی را می‌شناسند این فرم را امضا کنند. این امضا باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود.

4- رسید گواهی مالیاتی یا مالیات بر ارث

دیدگاه شما

خبرنامه