قوانین تامین اجتماعی؛ اتباع خارجی چگونه بیمه شوند؟

تاریخ ارسال : 27 مارس 2022 ساعت : 4:27 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

به نقل از ایسنا، تعمیم پوشش بیمه ای از اهداف سازمان تامین اجتماعی است. طبق اظهارات حسن زاده، معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان، تا مهرماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۱ هزار نفر از اتباع خارجی در قالب بیمه اجباری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه دار و… به عنوان بیمه پردازان این سازمان محسوب می شوند و تعداد مستمری بگیران خارجی بالغ بر ۲ هزار و ۱۸۸ نفر هستند.

بیشترین بیمه شدگان اتباع مربوط به بیمه اجباری است و بیشترین بیمه شدگان اتباع مربوط به اتباع کشورهای افغانستان و چین هستند.

تعهدات قانونی تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خارجی

تعهدات قانونی متناسب با نوع بیمه اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و… به اتباع خارجی تعلق می‌ گیرد. حمایت های بلندمدت که به بیمه شدگان خارجی تعلق می گیرد شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری بازماندگان (مستمری فوت)، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار است.

در بخش های حمایت های کوتاه مدت نیز حمایت در برابر حوادث و بیماری ها (دفترچه درمانی)، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت غرامت نقص عضو، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن پرداخت کمک هزینه ازدواج، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی را داریم. بیمه‌ شدگان اتباع خارجی همانند بیمه شدگان ایرانی از تمامی تعهدات و حمایت های این سازمان به جز بیمه بیکاری برخوردار هستند.

در ادامه معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان به پرسش هایی پیرامون بیمه اتباع خارجی پاسخ داده است:

– تمامی بیمه شدگان این سازمان، شماره اختصاصی تامین اجتماعی(SNN) دارند. به هنگام تخصیص SSN به اتباع خارجی مقیم در ایران شناسایی کد شناخت چگونه انجام می شود؟

با شماره اختصاصی کارت اقامت و پروانه کار، شماره گذرنامه، شناسه فراگیر درج شده در گذرنامه

– اتباع خارجی چگونه می توانند برای دریافت شماره اختصاصی اقدام کنند؟

آن دسته از اتباع خارجی که دارای کارت اقامت هستند کد اختصاصی در کارت آنها درج شده است اما بطور کلی برای دریافت کد اختصاصی می بایست به دفاتر خدمات اتباع خارجی (دفاتر کفالت) مراجعه کنند.

– آیا بدون داشتن شماره اختصاصی امکان نامنویسی در سازمان تامین اجتماعی برای اتباع خارجی وجود دارد؟

در صورت داشتن شماره گذرنامه و شناسه فراگیر، امکان نامنویسی در سازمان و دریافت شماره تأمین اجتماعی (snn) برای اتباع خارجی وجود دارد.

– مرجع صادر کننده مجوز اشتغال اتباع خارجی در ایران کدام است؟

به استناد مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار، مرجع صادر کننده مجوز اشتغال اتباع خارجی در ایران، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استانها است.

– آیا ورزشکاران اتباع خارجی در ایران تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند؟

اتباع خارجی که در باشگاه های ورزشی ایران در مشاغل سرمربی، مربی، کمک مربی، ورزشکار، بازیکن و … فعالیت می کنند و در کشور خود بیمه پرداز نیستند، مشمول بیمه اجباری بوده و کارفرمای مربوطه می بایست صورت مزد یا حقوق آنان و همچنین حق بیمه متعلقه را با نرخ ۲۷ درصد به استثنای ۳ درصد بیمه بیکاری در مهلت مقرر قانونی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کنند.

بدیهی است این گروه که در کشور خود یا سایر کشورها بیمه‌ پرداز هستند و کشور آنان عضو مقاوله‌ نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار است، می بایست ۳ درصد حق بیمه حوادث ناشی از کار را به این سازمان پرداخت کنند.

– آیا خبرنگاران اتباع خارجی در ایران می توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند؟

خبرنگاران اتباع خارجی در ایران با ارائه تاییدیه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون اخذ پروانه کار می توانند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند.

– شرایط انعقاد قرارداد ادامه بیمه بطور اختیاری برای اتباع خارجی چگونه است؟

اتباع خارجی دارای مجوز اقامت یا گذرنامه با حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با مجوز اشتغال) می توانند، نسبت به ادامه بیمه بصورت اختیاری اقدام کنند. حق بیمه اختیاری ۲۷ درصد دستمزد تعیین شده طبق مقررات بین ۱.۲ حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار است.

– نحوه بهره مندی خانواده اتباع خارجی که خارج از کشور ایران اقامت دارند پس از فوت وی به چه صورت است؟

بازماندگان بازنشسته تبعه خارجی پس از فوت وی، چه در ایران اقامت داشته باشند و چه در خارج از ایران، می توانند از مستمری بازماندگان بهره مند شوند.

– مستمری بازنشسته تبعه خارجی پس از فوت به چه کسی تعلق می گیرد؟

به بازماندگان وی (پدر و مادر تحت تکفل، فرزندان و همسر دائمی متوفی) تعلق می گیرد. علاوه بر آن برای فرزندان دختر نداشتن شغل و شوهر و برای فرزندان پسر داشتن حداکثر ۱۸ سال سن یا ازکارفتادگی کلی و یا ادامه تحصیل از شرایط پرداخت مستمری است.

– انواع نرخ های حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار خارجی چگونه است؟

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۲ درصد، بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد و بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی با نرخ ۱۸ درصد.

– مدارک لازم برای انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار اتباع خارجی کدام اند؟

داشتن کارت اقامت یا گذرنامه معتبر، مدارک لازم برای انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار خارجی است. حداکثر سن در شروع درخواست ۵۰ سال تمام است.

– چه مستنداتی برای انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اتباع خارجی لازم است؟

پروانه کار معتبر و مدارک هویتی (گذرنامه یا کارت اقامت معتبر)

– آیا حق سرانه درمان در صورت انتخاب برای خدمات درمانی برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار خارجی کسر می شود؟

بله، چنانچه این قبیل از متقاضیان علاوه بر پرداخت حق بیمه متقاضی دریافت دفترچه خدمات درمانی باشند، بایستی برای هر دفترچه بیمه برای هر نفر در ماه حق سرانه درمان پرداخت شود. مبلغ آن در هر سال از سوی مراجع ذیصلاح اعلام و از بیمه ‌شده کسر می‌ شود.

– آیا غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان غیراجباری اتباع خارجی از جمله صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان ادامه بیمه بطور اختیاری و زنان خانه دار پرداخت می شود؟

خیر، این قبیل از بیمه شدگان برابر مقررات از غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار نیستند.

– نحوه بررسی رویدادهای چهارگانه تولد، مرگ، ازدواج و طلاق اتباع خارجی چگونه است؟

استعلام از پلیس مهاجرت و استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مربوطه

– نحوه صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی چگونه است؟

به استناد ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی مصوب سال  ۱۳۱۹ گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متبوع متوفی خارجی، پس از احراز اعتبار آن در مراجع قضائی ایران قابل ترتیب اثر خواهد بود.

– شرایط بازنشستگی برای اتباع خارجی در کارهای سخت و زیان آور چگونه است؟

نظر به اینکه اتباع خارجی با رعایت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار می توانند در ایران اشتغال به کار داشته باشند بنابراین مشمون قانون کار هستند. لذا طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد.

– شرایط لازم برای بازنشستگی اتباع خارجی چیست؟

– بیمه شده مرد با داشتن حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و یا داشتن حداقل ۵۰ سال سن و حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه.

– بیمه شده زن با داشتن حداقل ۵۵ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و یا داشتن حداقل ۴۵ سال سن و حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه.

همچنین در شرایطی که بیمه شده مرد با حداقل ۶۰ سال سن و بیمه شده زن با حداقل ۵۵ سال سن، زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با پرداخت حق بیمه کسری سابقه تا ده سال، تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.

در شرایطی که بیمه شده مرد با حداقل ۶۰ سال سن و بیمه شده زن با حداقل ۵۵ سال سن، زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با پرداخت حق بیمه کسری سابقه تا ده سال، تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.

بیمه شده زن شاغل با داشتن حداقل ۴۲ سال سن (مشمولان قانون کار) و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. بیمه شدگان (زن و مرد) با داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی می توانند بازنشسته شوند.منبع: ایسنا

دیدگاه شما

خبرنامه