اعلام قیمت جدید انواع رینگ و قالپاق شرکتی خودرو

تاریخ ارسال : 23 مه 2022 ساعت : 6:37 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
اعلام قیمت جدید انواع رینگ و قالپاق شرکتی خودرو

جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه خردادماه 1401 به شرح جدول ذیل می باشد.
 

 مدلسایزتوضیحاتقیمت برای 4 حلقه (تومان)
رینگ آلومینومی شرکتی
رینگ سورن پلاسرینگ سورن پلاس15″نی ریز6.600.000
صلیبی مشکی رخ تراشصلیبی مشکی رخ تراش15″IKO41 ایران خودرو7.700.000
رینگ صلیبی نیررینگ صلیبی نیر15″IK041 ایران خودرو6.300.000
رینگ نوک مدادی دودی رینگ نوک مدادی دودی 15″IK041 ایران خودرو 6.300.000
رینگ صلیبی نیررینگ صلیبی نیر14″IK041 ایران خودرو5.300.000
رینگ شاخ گوزنی رینگ شاخ گوزنی 15″AW001 ایران خودرو6.400.000
رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی 15″AW001 ایران خودرو6.400.000
رینگ 11 پره خورشیدی دودیرینگ 11 پره خورشیدی دودی14″IK017 ایران خودرو5.900.000
رینگ 11 پرهرینگ 11 پره14″IK017 ایران خودرو5.900.000
رینگ 11 پره نوک مدادی خورشیدیرینگ 11 پره نوک مدادی خورشیدی15″IK014 ایران خودرو6.900.000
رینگ 11 پره رینگ 11 پره 15″IK014 ایران خودرو7.700.000
رینگ خرچنگی رینگ خرچنگی 14″IK026 ایران خودرو6.000.000
رینگ خرچنگی دودیرینگ خرچنگی دودی14″IK026 ایران خودرو6.200.000
رینگ خرچنگی رینگ خرچنگی 15″IK016 ایران خودرو6.500.000
رینگ خرچنگی نوک مدادیرینگ خرچنگی نوک مدادی15″IK016 ایران خودرو7.000.000
رینگ لنزورینگ لنزو15″فابریک ایران خودرو6.100.000
رینگ 5 پره تخت رینگ 5 پره تخت 14″IK025 ایران خودرو5.900.000
رینگ 5 پره تخترینگ 5 پره تخت15″IK004 ایران خودرو6.900.000
رینگ 5 پره تخت نوک مدادیرینگ 5 پره تخت نوک مدادی15″IK004 ایران خودرو6.900.000
رینگ 5 پره تخت مشکی رخ تراشرینگ 5 پره تخت مشکی رخ تراش15″IK004 ایران خودرو7.700.000
رینگ 5 پره تخت رخ تراشرینگ 5 پره تخت رخ تراش14″IK004 ایران خودرو5.300.000
رینگ 5 پره دوبل رینگ 5 پره دوبل 15″LZ ایران خودرو6.600.000
رینگ 207 جدید نوک مدادیرینگ 207 جدید نوک مدادی14″IK042(R77) ایران خودرو 5.100.000
رینگ 207 جدید نوک مدادی رخ تراش رینگ 207 جدید نوک مدادی رخ تراش 14″IK042 ایران خودرو5.600.000
رینگ 207 جدید مشکی رخ تراش شمشیریرینگ 207 جدید مشکی رخ تراش شمشیری14″IK042 ایران خودرو6.600.000
رینگ 207 جدید رینگ 207 جدید 14″IK 042(R77) ایران خودرو5.100.000
رینگ تورنادو 207 و رانارینگ تورنادو 207 و رانا14″IK 018 ایران خودرو5.300.000
رینگ 207 نوک مدادی دودی تورنادورینگ 207 نوک مدادی دودی تورنادو14″IK018 ایران خودرو5.900.000
رینگ 207 رانا نوک مدادی رخ تراشرینگ 207 رانا نوک مدادی رخ تراش14″کد009 ایران خودرو6.600.000
رینگ 207 رانا مشکی رخ تراشرینگ 207 رانا مشکی رخ تراش14″کد009 ایران خودرو6.600.000
رینگ 009 207 و رانارینگ 009 207 و رانا14″اروند5.900.000
رینگ کوییکرینگ کوییک14″سایپا5.500.000
رینگ ساینا 081-059رینگ ساینا 081-05914″سایپا6.600.000
رینگ ساینا 081رینگ ساینا 08114″سایپا5.100.000
رینگ تیبا جدید 5 پره دوبلرینگ تیبا جدید 5 پره دوبل14″سایپا5.100.000
رینگ تیبا قدیم 3پرهرینگ تیبا قدیم 3پره14″AS005 سایپا5.900.000
رینگ تندر 90رینگ تندر 9015″AR015 سایپا7.300.000
رینگ رنو  استپ وی رینگ رنو  استپ وی 15″AR022 پارس خودرو7.300.000
 رینگ رنو ساندرو  رینگ رنو ساندرو 15″AR021 پارس خودرو7.300.000
رینگ پراید 5 پرهرینگ پراید 5 پره13″AS006 سایپا5.600.000
رینگ پرایدی 4 پره نوک مدادی رخ تراشرینگ پرایدی 4 پره نوک مدادی رخ تراش13″AS007 سایپا6.100.000
رینگ پرایدی 4 پره رینگ پرایدی 4 پره 13″AS007  سایپا6.100.000
رینگ پرایدی 4 پره مشکی رخ تراشرینگ پرایدی 4 پره مشکی رخ تراش13″AS007 سایپا6.100.000
رینگ پرایدی 3 پرهرینگ پرایدی 3 پره13″AS002 سایپا5.600.000
رینگ پراید 11 پرهرینگ پراید 11 پره13″سایپا5.600.000
رینگ 10 پره رینگ 10 پره 15″R38 ایران خودرو6.900.000
رینگ چاکداررینگ چاکدار16″H30 CROSS ایران خودرو7.100.000
رینگ مثلثیرینگ مثلثی16″H30 CROSS مثلثی8.100.000
رینگ مزدا3رینگ مزدا316″AB010 شرکتی
رینگ 15 پره رینگ 15 پره 15″ایران خودرو6.300.000
رینگ دنا پلاس توربورینگ دنا پلاس توربو16″028 اروند9.100.000
رینگ 7 پرهرینگ 7 پره15″052 نی ریز6.100.000
قالپاق شرکتی
gyq7i7qhpdjwcroivp.jpgقالپاق MVM 110 S14″….220.000
ebw5z4awo1p5o5soydvq.jpgقالپاق L9015″صاف200.000
finjsg65ud0n7ggs61rf.jpgقالپاق L9015″چاک دار حامد208.000
3w7jexrmngb6w34snr26.jpgقالپاق برلیانس پارس خودرو15″228.000
7ohqk7ykqcf234voc.jpgقالپاق ام وی ام ۱۱۰ MVM13″حامد192.000
qtjvv1ssjqfrhjjj4j4.jpgقالپاق RIO13″148.000
pohcuco1raum7082bqbe.jpgقالپاق پراید ۸۲13″140.000
5t1wfietjp3i8agpnms6.jpgقالپاق پراید ۷۴13″140.000
2aorvub1ztb2gbux0qk7.jpgقالپاق برلیانس15″220.000
3fffp4yw7fm7etnees6l.jpgقالپاق پژو ۲۰۶ جدید14″148.000
2h8axgg4f3mmooxg60t0.jpgقالپاق پراید ۷۵ فضایی13″140.000
9rbqcgjffadbmksf5h56.jpgقالپاق پراید طرح ایتالیا13″108.000
5518g5ve867epfl8a7nl.jpgقالپاق پژو SLX14″168.000
l3nw80ggic2lf7stq6l.jpgقالپاق پژو ۲۰۶14″اشکی148.000
jkafzxo2j0d4poxk7.jpgقالپاق پژو 40514حامد192.000
4uy6vxvtn3fwyawhdji.jpegقالپاق پژو 405 SLX14حامد212.000
0vdjaql3kpk9wmcix1gj.jpgقالپاق پژو طرح فرانسه14″196.000
h3fjv2ctp9gjb58l42h7.jpgقالپاق پژو پرشیا14″148.000
jljqfy5i22m6afrydld1.jpgقالپاق پژو پارس سال15″حامد212.000
l04qjf3m0bt1pej1098t.jpgقالپاق تندر ۹۰ جدید15″
pc2fctznsjbz7gjfgdy.jpgقالپاق پیکان-آر دی13″180.000
bonxzdo20layhy99vgig.jpgقالپاق پژو۲۰۷14″240.000
zvmuj3oc0u3zf737hwsm.jpgقالپاق دنا 15″212.000
cf4aon4p3bbqpty9a6lt.jpgقالپاق دانگ فنگ H30 CROSS15″220.000
2g7lu4mmhcgxxuevg5.jpgقالپاق تیبا13″180.000
4dkvi8utrkrduhrrbz6.jpgقالپاق رنو مگان15″172.000
qog5166fg0pgdhtiwfsy.jpgقالپاق رانا14″196.000
hmun3oizk5bgkekk49g.jpgقالپاق دوو سیلو13″180.000
xkydmgmu2euevfd50tzh.jpgقالپاق ساینا14″192.000
vh37gk9smbthu8oxrtkd.jpgقالپاق زانتیا15″216.000
zjxkm11u7hfaz9b0uekh.jpgقالپاق رنو مگان15″216.000
zjxkm11u7hfaz9b0uekh.jpgقالپاق رنو مگان16″440.000
98o7oq62i72pqivz1j.jpgقالپاق فولکس گل14″220.000
57syjhhdnx6c5ww1t7nk.jpgقالپاق سمند15″156.000
fif0wmz2vp6u9gmr88z.jpgقالپاق سمند جدید15″216.000
9d602docdm8jhendaomo.jpgقالپاق مزدا وانت14″208.000
co7qo63rq0hq16j04l2.jpgقالپاق مزدا سواری۳۲۳14″208.000
5aoptw6ietj270ltpyw6.jpgقالپاق کیا سراتو15″560.000
e4u2q1m4f5w4o2wni8q.jpgقالپاق هیوندای ورنا 13″200.000
zb38ni143hgluqreswch.jpgقالپاق هیوندای آوانته15″440.000

دیدگاه شما

خبرنامه