قیمت روز انواع لنت ترمز پراید

تاریخ ارسال : 26 ژوئن 2022 ساعت : 11:36 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

قیمت لنت عقب 3001 مناسب برای پراید حوالی ۲۵۶ هزار تومان اعلام شده است. همچنین   آنی و عظام BS۲۰۰۱ مناسب پراید حدود ۸۸ و ۲۴۱ قیمت خورده است و رالدک از دیگر برندهای لنت ترمز پراید حوالی ۱۱۰ هزار تومان خریدوفروش می شود.

قیمت لنت ترمز پراید از الیگ نیز ۴۳۰ هزار تومان گزارش شده است و امکو نیز در رنج ۲۲۵ هزارتومان ارزش گذاری شده است.

برندمدلقیمت (تومان)
 انزوعقب  3001 مناسب برای پراید۲۵۶,۰۰۰
 پی اچ سی والیوعقب BS2001 مناسب برای پراید ۴۰۰,۰۰۰
  آنیعقب 4549 مناسب برای پراید۸۸,۰۰۰
عظام عقب  A907 مناسب پراید۲۴۱,۰۰۰
 رالدک جلو  WA مناسب برای پراید۱۱۰,۰۰۰
آیسعقب KK150-26-38Z مناسب برای پراید۱۹۰,۰۰۰
گلدعقب  BP101 مناسب برای پراید۳۵۰,۰۰۰
  الیگجلوKA6 مناسب برای پراید۴۳۰,۰۰۰
چنس عقب  13 مناسب برای پراید۹۲,۰۰۰
امکوجلو  833862 مناسب برای پراید۲۲۵,۰۰۰

دیدگاه شما

خبرنامه