جدیدترین قیمت سیمان تیپ ۲

تاریخ ارسال : 28 آگوست 2022 ساعت : 10:21 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

جدیدترین قیمت سیمان تیپ 2 (پاکت 50 کیلویی) برخی از کارخانجات تولیدی کشور در تاریخ شنبه 5 شهریورماه 1401 اطلاع رسانی شد.
 

قیمت سیمان تیپ 2 درب کارخانه
 

محصولقیمت 
سیمان تیپ 2 تهران46,500 تومان 
سیمان تیپ 2 آبیک46,300 تومان 
سیمان تیپ 2 شهرکرد43,000 تومان 
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه43,300 تومان 
سیمان تیپ 2 غرب51,600 تومان 
سیمان تیپ 2 فارس نو48,000 تومان 
سیمان تیپ 2 هگمتان48,000 تومان 
سیمان تیپ 2 شرق51,500 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران49,800 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار آزادگان58,800 تومان 
سیمان تیپ 2 ساوه46,200 تومان 
سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر49,000 تومان 
سیمان تیپ 2 استهبان46,600 تومان 
سیمان تیپ 2 اصفهان49,700 تومان 
سیمان تیپ 2 بجنورد49,000 تومان 
سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان49,700 تومان 
سیمان تیپ 2 خمسه49,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خوزستان49,200 تومان 
سیمان تیپ 2 دورود48,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زابل48,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زاوه تربت49,200 تومان 
سیمان تیپ 2 زنجان48,000 تومان 

دیدگاه شما

خبرنامه