۹ تا سرمایه گذاری قبل از ۳۵ سالگی

تاریخ ارسال : 18 سپتامبر 2022 ساعت : 12:09 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

۱-روی کشف استعدادها و توانایی هات سرمایه گذاری کن.
۲-روی کشف تجربه و درس از پیشکسوتان سرمایه گذاری کن.
۳ -روی پیدا کردن شبکه انسانی موفق سرمایه گذاری کن.
۴-روی آموزش متد های جدید سرمایه گذاری کن.
۵-روی افزایش اعتماد به نفس خودت سرمایه گذاری کن.
۶-روی به دست آوردن دوستان خوب سرمایه گذاری کن.
۷-روی ایجاد ذهن مثبت و سازنده سرمایه گذاری کن.
۸-روی ایجاد مهارت جدید سرمایه گذاری کن.
۹-روی سلامتی جسم خودت سرمایه گذاری کن.

✍زیتون

@Aalijnab

دیدگاه شما

خبرنامه