لیست قیمت تلویزیون های LG در بازار تهران

تاریخ ارسال : 08 اکتبر 2022 ساعت : 10:47 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
لیست قیمت جدید تلویزیون های ال جی در بازار 1401/07/16

جدیدترین لیست قیمت تلویزیون های LG در بازار تهران امروز شنبه 16 مهرماه 1401 منتشر شد.
 

 مدلسال عرضه (میلادی)قیمت (تومان)
55C155C1202135.000.000
55NANO8655NANO86202123.800.000
50NANO8050NANO80202118.000.000
50NANO8650NANO86202118.200.000
48C148C1202128.500.000
55NANO8655NANO86202217.600.000
55NANO8455NANO84202223.000.000
65NANO8465NANO84202234.500.000
65NANO8665NANO86202132.200.000
65NANO8065NANO80202130.000.000
55NANO9055NANO90202130.000.000
55NANO8055NANO80202121.000.000
43UP755043UP7550202113.000.000
55NANO7555NANO75202119.500.000
65NANO9065NANO90202140.500.000
65C165C1202154.200.000
77C177C1202186.000.000
55A155A1202128.000.000
32LM50032LM50020195.500.000
50NANO7550NANO75202117.100.000
55UP815055UP8150202120.500.000
32LP500B 32LP500B20215.500.000
55B155B1202130.500.000
65G165G1202165.000.000
55UP810055UP8100202118.200.000
55UP750055UP7500202117.000.000
55UP780055UP7800202118.100.000
65UQ800065UQ8000202228.500.000

دیدگاه شما

خبرنامه