قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار

تاریخ ارسال : 01 ژانویه 2023 ساعت : 3:23 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
لیست قیمت جدید تلویزیون های سامسونگ 1401/10/11

جدیدترین قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار امروز یکشنبه 11 دی ماه 1401 منتشر شد.

لیست قیمت جدید:
 

نام محصولقیمت
32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43AU8000۱۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ سامسونگ 4K سمارت AU7000 2021۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 55 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 55BU8072۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
QLED سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65bu8072۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B۴۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000۲۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B۵۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU8072۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 85BU8000۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیدگاه شما

خبرنامه