میزان پرداخت حق بیمه در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

تاریخ ارسال : 27 مارس 2023 ساعت : 9:50 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
میزان پرداخت حق بیمه در سال 1402 اعلام شد

در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال 1402، سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز در بخشنامه‌ای چگونگی محاسبه «دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه» از ابتدای سال جاری را اعلام کرد.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حق بیمه افرادی که حداقل دستمزد را در سال جاری دریافت می‌کنند مبلغ ۱،۷۶۹,۴۲۸ ریال است.

در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال 1402، سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز در بخشنامه‌ای چگونگی محاسبه «دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه» از ابتدای سال جاری را اعلام کرد.

براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 1،769,428 ریال اعلام شده است.

همچنین  مبنای کسر حق بیمه سایر سطوح دستمزدی نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1401 ، معادل 21 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 83,596 ریال افزایش می‌یابد.

براساس بخشنامه سازمان تأمین‌ اجتماعی، به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 01‏‏‏‏‏‏‏/01‏‏‏‏‏‏‏/1402، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است، چنانچه در سال 1402 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام نکند، باید دستمزد آن‌ها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

در مورد بیمه‌شدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شده است که حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری در سال 1402 ، معادل 2‏‏/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1401 از رقم روزانه‌ 1,393,250 ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 21 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 83,596 ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از 2‏‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که تمام پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 01‏‏‏‏‏‏‏/01‏‏‏‏‏‏‏/1402 به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال 1402 خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1402 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1402 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1402 ترمیم می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی در سال 1402 مصوب کرده است که در بند مربوط به کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار 59 درصد رشد صورت بگیرد و بابت این بند مبلغ 11 میلیون ریال به بیمه‌شدگان توسط کارفرما واریز شود.

در بخشنامه سازمان تأمین‌ اجتماعی  آمده است: با توجه به اینکه طبق بند (3) تصویب‌نامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به تمام کارگران اعم از دائم، موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ 11 میلیون ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه سال گذشته کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبلغ 6,500,000 ریال به‌عنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال 1401) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید، به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌ مربوطه و کسر حق‌‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال 1402 که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir قابل مطالعه و دانلود است. 

دیدگاه شما

خبرنامه