قیمت جدید رینگ های شرکتی خودرو (تیر ۱۴۰۲)

تاریخ ارسال : 26 ژوئن 2023 ساعت : 10:55 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
لیست قیمت جدید رینگ های شرکتی خودرو (تیر 1402)

جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو (محصولات ایران خودرو) برای انواع محصولات تولیدی این شرکت ویژه تیرماه 1402 به شرح جدول ذیل می باشد.

لیست قیمت:
 

 نام محصولسایزقیمت 4 حلقه (تومان)
رینگ 207 شمشیری R77 نی ریزرینگ 207 شمشیری R77 نی ریز1411/300/000
رینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروندرینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروند1515/800/000
رینگ 5 پره تخت IK025 اروند رینگ 5 پره تخت IK025 اروند 1412/300/000
رینگ 5 پره تخت IK025 اروند رینگ 5 پره تخت IK025 اروند 1514/800/000
رینگ شاخ گوزنی AW001 نی ریزرینگ شاخ گوزنی AW001 نی ریز1514/300/000
رینگ لنزو رینگ لنزو 1513/300/000
رینگ سورنرینگ سورن1515/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی رخ دودی اروندرینگ 11 پره خورشیدی رخ دودی اروند1515/800/000
رینگ 207 شمشیری دودی اروندرینگ 207 شمشیری دودی اروند1413/300/000
رینگ 5 پره دوبل LZ نی ریزرینگ 5 پره دوبل LZ نی ریز1411/300/000
رینگ 5 پره دوبل LZ نی ریزرینگ 5 پره دوبل LZ نی ریز1513/300/000
رینگ 5 پره تخت رخ مشکی IK004 اروندرینگ 5 پره تخت رخ مشکی IK004 اروند1515/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروندرینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروند1412/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروندرینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروند1514/800/000
رینگ صلیبی رخ دودی اروند رینگ صلیبی رخ دودی اروند 1515/800/000
رینگ خرچنگی IK026 نی ریزرینگ خرچنگی IK026 نی ریز1412/300/000
رینگ خرچنگی IK026 نی ریزرینگ خرچنگی IK026 نی ریز1514/300/000
رینگ خرچنگی IK026 دودی اروندرینگ خرچنگی IK026 دودی اروند1412/800/000
رینگ 207 رانا 009 رخ دودی اروندرینگ 207 رانا 009 رخ دودی اروند1413/300/000
رینگ 5 پره تخت IK004 دودی اروندرینگ 5 پره تخت IK004 دودی اروند1514/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی IK017 اروندرینگ 11 پره خورشیدی IK017 اروند1412/800/000
لیست قیمت جدید رینگ های شرکتی خودرو (تیر 1402)

جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو (محصولات ایران خودرو) برای انواع محصولات تولیدی این شرکت ویژه تیرماه 1402 به شرح جدول ذیل می باشد.

لیست قیمت:
 

 نام محصولسایزقیمت 4 حلقه (تومان)
رینگ 207 شمشیری R77 نی ریزرینگ 207 شمشیری R77 نی ریز1411/300/000
رینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروندرینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروند1515/800/000
رینگ 5 پره تخت IK025 اروند رینگ 5 پره تخت IK025 اروند 1412/300/000
رینگ 5 پره تخت IK025 اروند رینگ 5 پره تخت IK025 اروند 1514/800/000
رینگ شاخ گوزنی AW001 نی ریزرینگ شاخ گوزنی AW001 نی ریز1514/300/000
رینگ لنزو رینگ لنزو 1513/300/000
رینگ سورنرینگ سورن1515/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی رخ دودی اروندرینگ 11 پره خورشیدی رخ دودی اروند1515/800/000
رینگ 207 شمشیری دودی اروندرینگ 207 شمشیری دودی اروند1413/300/000
رینگ 5 پره دوبل LZ نی ریزرینگ 5 پره دوبل LZ نی ریز1411/300/000
رینگ 5 پره دوبل LZ نی ریزرینگ 5 پره دوبل LZ نی ریز1513/300/000
رینگ 5 پره تخت رخ مشکی IK004 اروندرینگ 5 پره تخت رخ مشکی IK004 اروند1515/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروندرینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروند1412/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروندرینگ 11 پره خورشیدی دودی IK017 اروند1514/800/000
رینگ صلیبی رخ دودی اروند رینگ صلیبی رخ دودی اروند 1515/800/000
رینگ خرچنگی IK026 نی ریزرینگ خرچنگی IK026 نی ریز1412/300/000
رینگ خرچنگی IK026 نی ریزرینگ خرچنگی IK026 نی ریز1514/300/000
رینگ خرچنگی IK026 دودی اروندرینگ خرچنگی IK026 دودی اروند1412/800/000
رینگ 207 رانا 009 رخ دودی اروندرینگ 207 رانا 009 رخ دودی اروند1413/300/000
رینگ 5 پره تخت IK004 دودی اروندرینگ 5 پره تخت IK004 دودی اروند1514/800/000
رینگ 11 پره خورشیدی IK017 اروندرینگ 11 پره خورشیدی IK017 اروند1412/800/000

دیدگاه شما

خبرنامه