۸ درس بزرگ زندگی که آرزو میکردم زودتر آنها را می‌دانستم

تاریخ ارسال : 12 جولای 2023 ساعت : 3:06 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

¹- برای دریافت عشق، به دیگران عشق بده.
²- برای رشد و پیشرفت سریع، مصمم باش.
³- برای یادگیری سریع تر، تفریح کن.
⁴- برای کمک به دیگران، اول به خودت کمک کن.
⁵- برای شناخت بهتر خودت، بنویس.
⁶- برای درک کردن جهان، مطالعه کن.
⁷- برای شفاف اندیشیدن، مدیتشین کن.
⁸- برای بهتر کردن حالت خودت، ورزش کن.

دیدگاه شما

خبرنامه