برچسب » امارات متحده عربی

پیشگامی امارات متحده عربی در بارورسازی ابرها

تقریبا تمامی کشورهای خاورمیانه، در سطوح مختلف، با بحران خشکسالی و کم‌‌آبی مواجه‌اند. کارشناسان محیط‌زیستی، چندین سال است که نسب پیامدهای دامنه‌دار تغییرات آب‌وهوایی و گرمایش زمین در کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار می‌دهند. در این میان، برخی از دولت‌های منطقه، هشدار کارشناسان محیط‌زیستی را جدی گرفته‌اند و ...

ژاپن و آلومینیوم امارات

امارات متحده عربی به یکی از بزرگترین عرضه کنندگان آلمینیوم به ژاپن تبدیل شده است و بعد از عربستان سعودی دومین کشور بین کشورهای آسیایی در سال ٢٠١۴ بوده است ...

خبرنامه