برچسب » ترامپ علیه ایران

رابرت مالی: فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد

بایدن تصمیم گرفته است به وضعیت فعلی برجام پایان دهدنماینده ویژه آمریکا در امور ایران: ما یک وضعیتی را به ارث برده‌ایم که بایدن تصمیم گرفته به آن پایان دهد. وضعیتی که طی آن کارزار فشار حداکثری که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرده بود، به طرز وحشتناکی شکست خورد ...

خبرنامه