برچسب » ثروت زن آسیایی

ثروتمندترین زن آسیا در یک سال، نیمی از دارایی خود را از دست داد

یانگ هویان که با عبور ثروت خالصش از مرز 24.1 میلیارد دلاری جایگاه ششمین زن ثروتمند جهان و ثروتمندترین زن آسیا را از سال 2019 کسب کرده بود، طی یک سال گذشته متحمل زیانی ۱۲.۴ میلیارد دلاری شده و ثروت خالص او به ۱۱.۳ میلیارد دلاری رسیده که ۵۲.۵ درصد ...

خبرنامه