برچسب » معرفی انواع وام

معرفی انواع وام فوری بدون ضامن

دولت قصد دارد که بانک‌ها را ملزم کند تا با به وثیقه گرفتن کارت یارانه خانوارها وام پرداخت کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که مردم می‌توانند با استفاده از اعتبارسنجی بدون ضامن وام بگیرند.  یکی از انواع وام فوری بدون ضامن وام با کارت یارانه است. در ...

خبرنامه