برچسب » نیمه گمشده

چرا همسرم «نیمه گمشده» من نیست؟

به نقل از ایلنا، آرزو بارسم ممقانی، درمانگر خانواده و زوج اظهار کرد: ازدواج چالشی است که نیاز به مهارت دارد و افراد برای شروع یک رابطه باید آمادگی‌های شناختی و هیجانی داشته باشند و ازنظر بلوغ جسمی، روان‌شناختی و احساسی کامل باشند. وی ادامه داد: وقتی یکی از جوانان ...

خبرنامه