برچسب » هزینه های تولید

احتمالا قیمت لاستیک در شهریورماه افزایش یابد

سخنگوی انجمن تایر با بیان اینکه در بخش تایر تولیدکنندگان با دستگاه های مختلفی کار می کنند که با قطعی برق زیان زیادی عاید آنها شده است، گفت: با توجه به هزینه های تولید احتمالاً در شهریورماه امسال افزایش قیمت در تایر اجرایی شود. حجم زیادی از صنایع کشور هر ...

خبرنامه