برچسب » کمین دلالان

کمین دلالان کنار صف‌های مردمی خرید ارز

بررسی‌های به عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که آمد و شد در کوچه‌های اطراف میدان فردوسی و خیابان منوچهری بیشتر شده و بازار ارز روز‌های شلوغ خود را سپری می‌کند. معامله‌گران غیر‌رسمی بازار با پرسه زدن حوالی صفوف خریداران ارز توافقی درصدد خرید ...

خبرنامه