امید به بهبودی در صنعت فولاد دنیا

تاریخ ارسال : 10 مارس 2014 ساعت : 8:45 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

تقاضای جهانی فولاد با این که شرایط اقتصادی چندان مطلوب نیست رو به بهبود است. با این که چالش های پیش روی اقتصاد جهانی کم نیست و مسئله کاهش ظرفیت تولید صنعت فولاد را تحت تاثیر گذاشته ولی صنعت فولاد به رشد چشمگیر تا سال 2015 امیدوار است. صنعت فولاد با چالش جدی حفظ حاشیه سود روبروست از طرفی باید با هزینه بالای تولید و قیمت مواد اولیه مقابله کند.

صنعت فولاد سال 2008 تا 2009 با شدیدترین کاهش در رشد اقتصادی در 75 سال اخیر روبرو شد اواسط سال 2009 تولید جهانی فولاد بیش از 20 درصد افت داشته و تعطیلی کارخانه ها و ورشکستگی امری عادی شد. از طرفی در این مدت صنعت فولاد چین رو به رشد بود و سهم آن از بازار جهانی فولاد از 34 درصد سال 2006 به حدود 50 درصد در سال 2012 رسید. بین سال های 2006 تا 2013 تولید فولاد چین سه برابر شده است.

حال با این که چالش های زیادی پیش روست ولی صنعت فولاد جهان به بهبود در سال های آینده خیلی امیدوار است.

دیدگاه شما

خبرنامه